fbpx

Program Kelas Mengaji

Beana menyediakan pelbagai program mengaji antaranya, kelas malam, kelas minggu dan “special needs”

Pakej mengaji

Kelas Mengaji Minggu

Al-Quran merupakan wahyu dan kitab suci yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril AS. Ia adalah kitab yang sesuai pada setiap zaman mahupun generasi. Hingga ke hari ini, Al-Quran sentiasa menjadi panduan dan pedoman dalam menempuh kehidupan setiap manusia.

Pakej mengaji

Kelas Mengaji "Special Need"

Al-Quran merupakan wahyu dan kitab suci yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril AS. Ia adalah kitab yang sesuai pada setiap zaman mahupun generasi. Hingga ke hari ini, Al-Quran sentiasa menjadi panduan dan pedoman dalam menempuh kehidupan setiap manusia.

Pakej mengaji

Kelas Mengaji Malam

Al-Quran merupakan wahyu dan kitab suci yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril AS. Ia adalah kitab yang sesuai pada setiap zaman mahupun generasi. Hingga ke hari ini, Al-Quran sentiasa menjadi panduan dan pedoman dalam menempuh kehidupan setiap manusia.

Pembelajaran Kondusif

Al-Quran merupakan wahyu dan kitab suci yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril AS.

Mahir Tajwid

Al-Quran merupakan wahyu dan kitab suci yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril AS.

Hati Dengan Al Quran

Al-Quran merupakan wahyu dan kitab suci yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril AS.