fbpx

Membaca Al-Quran Yang Diajarkan Rasulullah , Bagaimana ?

Membaca Al-Quran merupakan salah satu kewajiban yang wajib dijalankan oleh setiap umat Islam. Seperti Solat 5 waktu, ia juga merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat muslim. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.

Oleh kerana  itu, Al-Quran merupakan pedoman serta pegangan bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Membacanya  merupakan Ibadah wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Sekurang-kurangnya dalam satu hari cuba dapatkan 1 muka surat untuk dibaca. Jadikan amalan kita setiap hari dengan membacanya.

Jom kita kaji sama-sama tips atau cara membacanya yang diajarkan oleh Rasulullah:

1. Membaca Al-Quran Secara Tartil

Dalam Al-Qur’an surah Al Muzammil ayat 4 Allah berfirman “…dan bacalah Al-Qur’an secara tartil…”. Wajib bagi keatas setiap muslim membaca Al-Quran secara tartil dan bertajwid. Tidak boleh membaca secara sebarangan kerana jika salah sebutan huruf boleh membawa kepada perbezaan maksud.

Bila membaca Al-Quran secara tartil boleh membuat setiap muslim dapat manfaat dengan apa yang telah di bacanya, makna dan juga keutamaan di dalamnya. Dan juga boleh membuatkan kita faham dan tahu maksud yang dibaca jika sebutannya betul.

2. Membaca Secara Bertalaqqi

Bagaimana kaedah talaqqi dilakukan ? Talaqqi adalah dengan cara seorang murid duduk di hadapan gurunya untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran secara langsung dimana-mana sahaja dengan syarat secara bersemuka tanpa alat perantaraan yang lain. Bagi mereka yang masih baru dalam membaca AL-Quran digalakkan untuk berguru supaya dapat mempelajari bacaan dan hukum tajwid dengan tepat dan betul. Dan mudah juga untuk bertanya apa yang tidak difahami semasa mengaji Al-Quran.

3. Membaca Secara Bertadabbur

Tadabbur adalah membaca terjemahan Al-Quran dan juga tafsirnya sekali. Apabila kita membacanya, lebih baik untuk kita menghayati satu persatu kandungan terjemahan tersebut dan tafsirannya dan cuba kaitkan dengan kehidupan seharian kita. Cuba betul-betul hayati maksudnya ketika membacanya. InshaAllah jika kita menghadapi sesuatu masalah atau kesusahan kita akan dapat jawapan terus dari Al-Quran selepas kita betul-betul menghayati.

3 cara ini yang boleh kita amalkan ketika membaca Al-Quran atau pun belajar Al-Quran. InshaAllah dengan menggunakan cara yang betul, mudah kita untuk menghayati dan memahami apa yang telah dibaca dan juga mendapat ganjaran daripadanya. Amin. Selamat Beramal!