Kenapa lisanmu dapat menyelamatkanmu?

Lisan merupakan salah satu nikmat yang dikurniakan dari Allah kepada kita. Lisan merupakan anggota badan manusia yang cukup kecil jika dibandingkan anggota badan yang lain. Akan tetapi, ia dapat menyebabkan pemiliknya ditetapkan sebagai penduduk syurga atau bahkan dapat menyebabkan pemiliknya dilemparkan ke dalam api neraka. Oleh kerana itu, sudah sepantasnya setiap muslim memperhatikan apa yang dikatakan oleh lisannya. Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, yang bermaksud :

“Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhoan Allah, namun dia menganggapnya ringan, kerana perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan kerana  perkataan tersebut dia dilemparkan ke dalam api neraka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Wajibnya Menjaga Lisan

Allah Ta’ala berfirman, yang bermaksud :

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. Al-Isra: 36)

 

Imam Qotadah menjelaskan ayat di atas, “Janganlah kamu katakan ‘Aku melihat’ padahal kamu tidak melihat, jangan pula katakan ‘Aku mendengar’ sedang kamu tidak mendengar, dan jangan katakan ‘Aku tahu’ sedang kamu tidak mengetahui, kerana sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban atas semua hal tersebut.”

  1. Dari ayat diatas sudah jelas bahawa kita wajib untuk menjaga lisan kita dari pada perbuatan yang tidak baik diantara nya adalah berghibah. Atau membicarakan keburukan orang lain, atau hal yang tidak ia sukai. Kerana dengan kita bergibah diumpamakan kita memakan bangkai teman kita sendiri.
  2. kita mesti menjaga lisan kita daripada hal buruk, atau menyakiti orang lain, sehingga ia merasa sedih dan tersakiti. Kerana agama Islam selalu menjaga hati manusia daripada saling membenci dan menyakiti. Islam adalah agama yang damai dan penuh kasih sayang.
  3. kita mesti meninggalkan perkataan dusta, kerana dengan berdusta yang merupakan sumber daripada dosa-dosa lainnya.  Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu,

 

“Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya.”

Oleh kerana itu, termasuk di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ia menjaga lisannya dan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya atau bahkan perkataan yang dapat mendatangkan bahaya bagi dirinya. Maka dari itu wajib bagi setiap muslim untuk menjaga lisan dan kemaluannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dalam rangka untuk mencari keridhoan-Nya. Semua ini adalah perkara yang mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta’ala. Ketika kita telah mengetahui bahaya yang timbul akibat tidak menjaga lisan, sudah sepantasnya kita selalu berfikir sebelum kita mengucapkan suatu perkataan. Apakah kiranya perkataan tersebut akan mendatangkan keridhaan Allah Ta’ala atau bahkan sebaliknya ia akan mendatangkan kemurkaan Allah Ta’ala. Semoga Allah Ta’ala senantiasa meluruskan lisan-lisan kita, memperbaiki amalan-amalan kita dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan perkara yang Dia cinta dan Dia ridhai.

 

 

 

NAK JADI TUTOR AL-QUR’AN?

➽  http://www.beanahomequran.com/nak-jadi-tutor

MENCARI GURU MENGAJI UNTUK ANAK-ANAK?

➽ http://www.beanahomequran.com/daftar-online

BAGAIMANA CARA MENYAMBUT RAMADHAN YANG BAIK?

Bulan Ramadhan yang akan tiba sesaat lagi, bulan yang penuh rahmat dan keberkahan. Sudah sepatutnya kita sebagai muslim menyambut bulan Ramadhan dengan kebahagiaan. Bulan Ramadhan sangatlah mulia, setiap amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahala dan ganjarannya. Jika sahaja seluruh umat manusia merasakan bertapa agung dan besarnya rahmat bulan suci Ramdhan ini, maka akan selalu kita harapkan dan inginkan bulan-bulan lainnya seperti bulan Ramadhan. Keberkahan dan kemuliaan bulan ramadhan tidaklah hanya terkhusus kepada umat muslim sahaja, namun keberkahan dan kemuliaan bulan ramadan adalah untuk seluruh umat manusia yang ada, bahkan bagi setiap makhluk hidup didunia ini. Maka sepatutnya kita bersyukur dan selalu berusaha agar dapat menjalani hari-hari dibulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang makanaya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,”

Pada bulan ramadhan Allah memberikan hikmah daripada ibadah yang selalu kita kerjakan semasa bulan ramadan. Dengan membaca Al-Quran, solat dan amal soleh lainnya, Allah berikan pahala berupa jiwa dan peribadi yang mantap dan kuat. Ini adalah bukti bahawa Allah meneguhkan hati kita, iaitu dengan kita menjalankan salah satu perintahNya iaitu puasa. Ada banyak sekali cara kita dalam menyambut bulan Ramadan yang baik diantaranya adalah :

a. Selalu memantapkan akidah dan akhlak
Dengan memantapkan dan menguatkan akidah kita terhadap tauhidullah, maka akan tercipta jiwa yang tegas. Maka setiap amal ibadah yang kita kerjakan dan amalkan akan berbuah takwa sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jika jiwa kita mantap dan kuat serta termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, akan tercermin dan nampak adalah akhlak dan budi pekerti yang baik, sehingga tercapailah tujuan Islam di turunkan iaitu sebagai penyempurna akhlak umat manusia.

b. Memantapkan hubungan dengan Allah
Jika kita sudah memantapkan akidah dan selalu berusaha memperbaiki diri dan ahlak kita, maka kita akan lebih berinteraksi kepada Allah. Sehingga dengan seringnya interaksi dengan Allah, hubungan dengan Allah lebih mantap dan semakin dekat, sehingga kita termasuk dari hamba Allah yang dekat. Semakin dekat dengan Allah , Allah akan semakin dekat dengan terwujudnya setiap impian dan harapan kita selama ini. Sebagaimana dalam firman Allah, yang maknanya :

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS : Al Baqarah : 186 )

c. Memantapkan hubungan dengan manusia
Adapun hikmah daripada interaksi dengan Allah, kita diwajibkan memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Iaitu memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia dan makhluk Allah lainnya. Kerana sesungguhnya kita sebagai manusia harus mampu bersikap sebaik-baik akhlak. Orang yang cerdas secara intelektual tidak akan dikenal dan berpengaruh terhadap yang lainnya jika ia tidak memiliki kecerdasan sosial. Kerana hakikat dari pada Islam itu adalah memberikan keselamatan dan kedamaian kepada sesama umat manusia.
Dengan ini mari kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih ikhlas dan kuat menghadapi setiap tugas dan perintah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita termasuk kedalam orang-orang yang bertakwa.

 

 

NAK JADI TUTOR AL-QUR’AN?

➽  http://www.beanahomequran.com/nak-jadi-tutor

MENCARI GURU MENGAJI UNTUK ANAK-ANAK?

➽ http://www.beanahomequran.com/daftar-online